AR-GE

Aktif olarak danışmanlık verdiğimiz farklı sektörlerdeki büyük veri kullanıcısı müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıcı projeler geliştirmek üzere, danışmanlık tecrübemizle ARGE projelerimizi besliyor ve aşağıdaki konularda çalışmalar yürütüyoruz.

• Anomaly(Outlier) Detection
• İstatiksel Öğrenme
• Telekom/Bankacılık Veri Ambarı Modeli
Ürünlerimiz
Bankacılık Yasal Veri Ambarı Veri Modeli

Farklı kaynak sistemlerden gelen bankacılık verisinin (Muhasebe, Mevduat, Kredi vb.), yasal kurumlar (BDDK, MB, TÜİK, GİB, Maliye Bakanlığı, Risk Merkezi vb.) için oluşturulacak bildirimlere konu kısımlarında birbiriyle tutarlı, istenen zaman aralığında ve yüksek veri kalitesine sahip, problemlerinden arındırılmış formu ile teslim edilmesini sağlamak üzere finansal veri modeli oluşturulmasıdır.
Buna ek olarak, banka operasyonel sistemlerinde banka içi tanımlara göre kayıt altına alınan verinin yasal kurum tanımlarına uygun şekle dönüştürülmesi bir zorunluluktur. Kurumların raporlama ortamları, çoğunlukla kurum içi tanımlar referans alınarak oluşturulduğu için, yasal kurumlara raporlanmaya hazır verinin var olmaması veya manuel operasyonlar sonucu oluşturulması Yasal Raporlama yükümlülükleri açısından oldukça riskli bir durumdur.

Tek elden üretilen, Yasal Kurum tanımları referans alınarak oluşturulmuş kaliteli veri içerik bakımından doğrulandığı için, ayrıca bir düzeltme maliyetine gerek duyulmayacaktır. Bu sayede farklı iş birimlerince gönderimi yapılan 200 üzerindeki raporun tutarlı ve istenen zaman aralığında bildirimi yapılabilecektir. Bu hem finansal riski minimize edecek hem de bildirimlerin doğru yapılması için harcanan iş-gücü eforunu en aza indirecektir.
Makine Öğrenmesi ile Veri Kalitesi Skorlaması

Büyük verilerin yer aldığı telekom, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde; verinin elde edilmesi, transformasyonu ve anlamlı forma getirilmesi sürecinde yaşanan veri kalitesi problemlerini tespit eden, veri kalitesi skorlaması yapan, veri kalitesi süreçlerini iyileştirip otomatik kalite kontrol çözümleri sunan üründür. Kullanıcılar tarafından tanımlanmış eşik değerleri kontrol ederek çalışan geleneksel veri kalitesi çözümlerinden farklı olarak, verinin tarihçesi üzerinden verinin davranışını öğrenen ve veride rutin davranış dışında gerçekleşen anomalileri raporlayan yeni nesil veri kalitesi çözümüdür.

Ürün, ürettiği kalite skorlarıyla birlikte diğer ARGE ürünümüz olan Bankacılık Veri-Ambarı Kavramsal Modeline de girdi sağlamaktadır. Bu sayede yasal kurumlara yapılan zorunlu bildirimlerde yaşanan, veri kalitesi kaynaklı finansal ve itibar kayıplarının önüne geçilmesi sağlanmaktadır.