Biz Kimiz

CALIGO, 2015 yılında Veri Yönetimi ve İş Zekâsı alanında danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuştur. Kurucularının Türkiye’nin sektöründe öncü kurumlarında Veri Yönetimi ve İş Zekâsı alanlarında edindiği tecrübe ve birikim, şirket vizyonunu belirlemede en önemli etken olmuştur. CALIGO yalnızca mühendislik çözümlerinin uygulanması ve işletimi değil; organizasyonun, çalışma yönteminin ve standartların belirlenmesi, iş kullanıcıları ile iletişimin/koordinasyonun oluşturulması ve eğitim ihtiyaçlarına cevap verilmesi gibi teknik çözümlerin ötesinde bir iş birliği modelini uygulamayı amaçlamaktadır.

VİZYONUMUZ;
İletişim ve teknolojiyi harmanlayarak; müşterilerimize özgün, nitelikli, güvenilir ve sürdürülebilir çözümler sunmak.

MİSYONUMUZ;
Verinin kuluçka döneminden bilgiye dönüşme sürecinde; analiz, işleme, araştırma ve danışmanlık hizmeti ile işletmelerin kurumsal bilgi yönetimine değer katmak, kurumların gerçek potansiyeline ulaşmasına katkı sağlamaktır.


Muharrem İşeri

“Teknoloji ve/veya ürün odaklı düşünmek, problemin tanımlanmasından çözümüne kadarki süreçte hatalara düşmememize sebebiyet vermektedir. Zaman, bize her defasında mutlak en iyi teknolojik çözümün olmadığını öğretmiştir. En iyi olan şey; kurumun beklentisi ile örtüşen, kurum kaynaklarının orta-uzun vadede yaşatmakta sıkıntı yaşamayacağı, sürdürülebilir ve yönetilebilir çözümlerin uygulanmasıdır. Bu bağlamda en renkli sunumlarda anlatılanlar, üst yönetimin okuduğu kitapçıklar olmaktan öteye geçemiyor maalesef. Tam da bu gerekçeyle, elimizdeki problemi çantamızdaki teknik araçlar üzerinden çözümlemeye başlamıyoruz, bence en büyük artımız bu.”


Start-up şirket tecrübesi ile farklı sektörlerde danışmanlıkla kariyerine başlamış, sonrasında Softtech ve Denizbank İş Zekâsı departmanlarında farklı rollerde görev almıştır. CALIGO’nun kurucu ortaklarından olup, 2015 Mayıs itibariyle yeni görevine başlamıştır.
 

Umut İşcan

“Rekabetçi piyasa koşulları ve piyasayı düzenleyen kurumların yaptırımları, iş süreçlerinin çok kısa zaman aralıklarında iyileştirilmesine veya değiştirilmesine sebep olmakta. Bunun sonucu olarak verinin anlamı, formatı, çeşitliliği her geçen gün değişmekte ve iş kolu da uzun IT süreçlerine bağlı kalmadan bu veriyi karar verme süreçlerinde kullanmak istemekte. Salt bu gerekçelerden ötürü Veri Yönetimi işine sadece bir teknoloji konusu olarak bakmak, iş kolu önceliğinden çok, katı IT kurallarına bağlı bir işmiş gibi değerlendirmek, projelerin başarısını oldukça olumsuz yönde etkilemekte. Teknik birikimimizin yanı sıra sektör tecrübelerimizle ve özgün proje yaklaşımlarımızla müşteri ihtiyacını en kısa zamanda karşılama konusunda müşterilerimizle başarılı iş ortaklıkları kurduğumuzu görüyorum.”


Sırasıyla Fortis Türkiye, Tekstilbank, Softtech, Vodafone Türkiye ve Yapı Kredi’de Hazine, İş Zekâsı, MIS ekiplerinde teknik pozisyonların yanı sıra orta düzey yöneticilik görevinde bulunmuştur. CALIGO’nun kurucu ortaklarından olup, 2015 Haziran itibariyle yeni görevine başlamıştır.