Değerlerimiz

Mükemmeliyetçilik

• Sonuç odaklı olmak.
• Erişilebilir ancak zorlayıcı hedeflere yürümek.
• Estetik kaygısı taşımak, yalnızca fonksiyonel gereksinimlere odaklanmamak.
• Koşulsuz müşteri ve çalışan memnuniyetine odaklanmak.
• Yaratıcı ve yeniliklere açık yaklaşım sergilemek.
• Zayıf, verimsiz çözümlerden kaçınmak; optimum çözüme odaklanmak.
• Yüksek enerji ve tutku ile çalışmak.

İş Birliği

• Deneyimleri paylaşmak.
• Başarılar ile birlikte övünmek, başarısızlıktan birlikte ders çıkarmak.
• Örnek almak, danışmaya istekli olmak.
• Örnek olmak, yapıcı ve geliştirici öğütler vermek.

Liderlik

• Lider olarak kabul edilmek.
• Başkalarına ilham vermek, örnek olmak, takip edilmek.
• İnisiyatif almak, inisiyatif almaya teşvik etmek.
• Özgün, bağımsız ve objektif olmak.

İletişim

• İletişimde şeffaflık yaklaşımını benimsemek, önyargılardan sıyrılıp açık iletişimde bulunmak.
• CALIGO içinde ve dışında her seviyeyle etkin bir biçimde iletişim kurmak.
• Samimiyet ve saygı dengesini gözetmek.
• Geri bildirime önem vermek, yerinde ve zamanında geri bildirimde bulunmak, yapılan geri bildirimi dikkate almak.