CUSTOM SHAPE

(1 Kasım 2017) Shape'ler Tableau üzerinde verileri görselleştirip analiz sonuçlarını ifade etmekte kullandığımız önemli detaylardan biridir. Tableau'nun kendi shape paleti içerisinde bir çok shape tipi sunulmakta, ancak Tableau kullanıcıları jpeg, png vs gibi resim formatlarını kendi özel shape'leri olarak da Tableau içerisine entegre edebilmektedirler. Kullanıcılar tarafından eklenen bu tür shape'lere custom shape diyoruz. Custom shape eklemek çok kolay. Tableau kurulumu esnasında Tableau repository klasörlerinin bulunduğu dizine gidip, burada mevcut bir shape klasörüne veya kendi oluşturacağımız bir shape klasörüne kendi custom shape'lerimizi de kaydetmek mümkün. Tableau repository klasörleri Windows işletim sistemlerinde şu dizin altına konumlandırılır : C:\Users\myuser\Documents\My Tableau Repository\Shapes. Yapılması gereken sadece Shapes dizini altında var olan klasörlerden birinin içine kullanmak istediğimiz shape'i koymak, veya yeni bir klasör oluşturarak bu yeni klasör içine kopyalamak. Shape dizinine gidip buraya Yeni klasör adında bir klasör ekleyip, içerisine kendi bulduğumuz jpg ve png uzantılı resim dosyalarını ekliyoruz.
Tableau Desktop'a döndüğümüzde Marks bölümündeki dropdown box'tan Mark tipini Shape seçip, altta Shape kutucuğunun da görüntülenmesini sağlıyoruz. Bu kutucuğun üzerine tıklayıp, More Shapes seçeneğini seçtiğimizde Shape Palette içerisinde yarattığımız yeni shape klasörünün görüntülendiğini görebiliyoruz. Eğer görüntülenmezse Reload Shapes butonuna tıklayarak görünür olmasını sağlayabiliriz.
Shape'lerimiz artık kullanıma hazır. Bu arada belirtmekte fayda var, shape'leri Tableau içerisinde her zaman beyaz zemin üzerinde kullanmayabiliyoruz. Örneğin renklendirilmiş haritalar üzerinde, veya farklı renkli arka planlar üzerinde de kullanmamız gerekebileceğinden; bulacağımız shape'lerin transparan olmasında fayda var. Şimdi basit bir örnek üzerinden Shape kullanımını da gösterelim. Elimizde Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve bunların üyeliğe kabul edilme tarihleri var. Üyelik tarihi ve ülke adlarını aşağıdaki gibi satır ve kolonlara sürüklüyoruz. Şu anda herhangi bir measure seçili olmadığı için, iki dimension arasındaki ilişkiyi tableau kendisi bir shape atayarak gösterdi.
Tableau'nun default olarak atadığı bu Shape'i değiştirmek için, Marks bölümündeki Shape kutucuğuna tıklayıp More Shapes seçeneğine tıklıyoruz. Açılan Edit Shape penceresinki Shape Palette seçiminden, yeni yarattığımız Yeni klasör paletini seçip, buradan check mark'ı yeni shape olarak atıyoruz. Ve görüntüdeki shape, bizim eklediğimiz custom shape ile değişiyor.
Bir diğer örnekte de dünya nüfusunun ülkelere dağılımını göstereceğiz, ancak nüfus measure'ını harita üzerinde renklendirme ile değil custom shape'lerimizin boyutu ile göstereceğiz. Elimizde aşağıdaki resimde görüldüğü gibi bir dünya haritası ve Marks bölümünde Color üzerine bırakılmış Population measure'ı var. Ülkelerin nüfus büyüklüklerini artık filled map formatında değil, harita üzerindeki shape'ler ile göstermek istiyoruz. Bunun için Color üzerinde gözüken Population measure'ını, yine Marks bölümünde yer alan Size kutucuğuna sürüklüyoruz.
Tableau bu işlem sonrasında haritadaki renkleri temizledi ve otomatik atadığı yuvarlak simgesi ile nüfus büyüklüklerini göstermeye başladı. Bu yuvarlak simgesini değiştirmek için aşağıda görüldüğü gibi Mark tipini Shape olarak değiştirip, bir önceki örnekte olduğu gibi Shape Palette'ten yeni eklediğimiz shape klasörünü buluyoruz. Klasörden insan ikonunu seçiyoruz.
Marks altındaki Size kutucuğundan, ekranda görülen shape'in boyutunu da biraz daha büyültüp görsel olarak daha kullanışlı hale getiriyoruz.
Hatta Population measure'ını Colour üzerine de sürükleyip, nüfus miktarlarına göre shape'lerin renkli gösterilmesini de sağlayaıp görsel açıdan biraz daha albeni katabiliriz tasarımımıza. Örneğin Çin üzerindeki shape büyük olduğu gibi renkleri de bu nüfus büyüklüğünü gösterecek şekilde düzenlenmiş oldu.