DOUBLE-CLICK ILE RAPOR GÖRSELLERİ OLUŞTURMA

(29 Ekim 2017) Tableau ile bir rapor görseli oluştururken, kullanıcılar measure ve dimension objelerini herhangi bir yere sürüklemeden yalnızca objelerin üzerine çift tıklayarak da çalışabilirler. Tableau ile yeni çalışmaya başlayan kullanıcılar için bu oldukça pratik bir çalışma yöntemidir. Bu şekilde raporlar oluşturulurken, Tableau tıklanan her bir objenin tipine ve tıklama öncesi görünen rapor görseline bakarak akıllı bir yönlendirme algoritması çalıştırarak bir sonraki görselin ne olması gerektiğine hızlı bir şekilde karar verir. Somut bir örnek üzerinden gidelim. Elimizde birden fazla şirketin 2000 – 2017 yılları arası yıllık ciro, karlılık ve personel gideri verileri olsun. Ciro bilgisine tıkladığımızda Tableau otomatikman bir bar chart oluşturur. Raporlamaya herhangi bir measure değeri tıklanarak başlandığında, bir bar char ile bu değeri göstermek Tableau’nun her zaman tercih ettiği ilk başlangıç görselidir.
Daha sonra Şirket Adı dimension’ına tıkladığımızda Tableau bir önceki bar görünümünü her bir şirket için kırarak göstermeye başlar.
Tarih'e tıkladığımızda bar chart’ları, line grafiğine çevirip ciro değişim trendini göstermeye başlar.
Ciro yanında ikinci bir measure değeri olan Personel Gideri bilgisine tıklandığında da Ciro trendlerine benzer bir şekilde Personel Gideri trendini de ekler.
Görüldüğü gibi yalnızca objelerin çift tıklanması sonucu Tableau her bir rapor objesini ilgili Rows, Columns ve Marks alanına yerleştirmekte. Tableau'nun çift tıklama ile rapor oluştururken nasıl bir davranış sergilediğini aşağıdaki başlıklar altında şöyle özetleyebiliriz: 1. EXCEL BENZERİ CROSS-TAB GÖRÜNÜMÜ :Herhangi bir görsel sonuç değil, excel benzeri bir cross-tab görüntüsü isteniyorsa bir dimension tıklayarak rapor oluşturulmaya başlanmalıdır. Şirket Adı > Tarih > Ciro > Kar > Personel Gideri sıralaması ile objeler tıklandığında, ilk tıklanan bilgi bir dimension olduğu için Tableau cross-tab formatında aşağıdaki görseli sunacaktır.
2. BAR CHART GÖRÜNÜMÜ :Herhangi bir measure değeri ile başlanıp, bu measure değerini kıracak dimension'lar eklendiği sürece, Tableau her bir tıklamaya bir bar chart görseli ile cevap verecektir. Tıklanan dimension'ın bir tarih bilgisi olması durumunda Tableau bar chart görünümünden, trend görüntüsü veren bir line chart'a dönüş yapar. Yukarıda verdiğimiz ilk örnekte Ciro > Şirket Adı sıralaması ile başlamıştık ve Tableau bar chart görüntüleri ile cevap vermişti. Eklediğimiz ikinci dimension tarih olunca bar chart'lar line'lara dönüşmüş ve ciro trendini gösterir hale gelmişti. 3. LINE CHART GÖRÜNÜMÜ :Bir measure ardından tarih dimension'ına tıklanması durumunda Tableau line chart ile cevap verir. Bundan sonra eklenen her bir dimension, görseli farklı line chart kırılımlarına dönüştürür. Ciro > Tarih > Şirket Adı sıralamasıyla başlandığı durumda elde edilecek görsel aşağıdaki gibi olacaktır.
Bu örnekte Şirket Adı eklendiğinde, Tableau her bir şirketi farklı renklerle aynı grafik üzerinde göstermeyi tercih etti. Şirket Adı dimension'ının Marks bölümünde Color üzerine atılmış olduğunu görebiliyoruz. Kullanıcılar dilerse Color Mark'ı üzerine sürüklenmiş Şirket Adı objesini alıp, örneğin Rows bölümüne sürükleyip aşağıdaki görseli kendi müdaheleleri ile elde edebilirler. Ancak Tableau'nun tercih ettiği görselin çok daha başarılı olduğunu kabul etmek ve Tableau'nun hakkını vermek lazım.
4. MATRİS GÖRÜNÜMÜ :İki measure ile başlanıp daha sonra bir dimnension tıklandığında aşağıdaki gibi bir matris görüntüsü elde edilecektir. Ciro > Kar > Şirket Adı sıralaması ile ilerlediğimizde elde ettiğimiz matris görünümünde, matris içerisindeki her bir şekil farklı şirket adlarını temsil etmektedir.
5. HARİTA GÖRÜNÜMÜ :Coğrafi konum ifade eden bir obje ile başlandığında Tableau harita görünümü ile cevap verir. Bundan sonra eklenecek dimension ve measure değerleri Marks bölümüne taşınır ve harita üzerinde renkler ve şekiller oluştuırarak analizi detaylandırır. Verimize şirketlerin her birinin kurulu olduğu il adlarını da ekleyelim. İl Adı > Ciro > Kar sıralaması ile ilerlediğimizde Tableau'nun aşağıdaki gibi bir harita görseli ile başladığını, ve eklenen yeni alanların harita üzerinde farklı renk ve şekiller oluşturduğunu gözlemliyoruz.
Tableau'nun, "We help people see and understand data" vizyonundan yola çıkarak, herkes için veri analizini kolaylaştırma yolunda sunduğu olanaklardan oldukça kullanışlı bir örneği görmüş olduk. Sizler de yalnızca rapor objelerine tıklayarak Tableau'nun ne kadar efektif sonuçlar ürettiğini bizzat gözlemlemelisiniz!