Performans Değerlendirme


Performans değerlendirme dönemleri her yılın Ocak ve Temmuz aylarıdır. Ancak, CALIGO’da performans değerlendirme yalnızca değerlendirme dönemlerinde gerçekleştirilen dönemsel bir aktivite değil, etkin geri bildirim prensipleri ile gelişim alanlarını her an dile getirme ve gelişim fırsatlarını her an değerlendirme şeklinde özetlenebilecek, sürekli yaşayan bir kavramdır.

Etkin geri bildirim alma ve verme, CALIGO’da a’na ait değil sürece ait bir olgudur. Bu sihirli kelime CALIGO çatısı altında her an dile getirdiğimiz bir kavramdır. Bu yüzden birbirimizi beslememiz gerektiğine inanıyor ve bunu da istisnasız tüm seviyedeki çalışanlarımızdan bekliyoruz. Performans hedefleri yalnızca teknik konu alanları ile sınırlı olmayıp, sosyal ve kişisel gelişim hedeflerine de koşmayı gerektirir.
Kariyer

CALIGO çalışanları Intern seviyesinden Partner’lığa kadar giden, tüm kademeleri tanımlanmış ve terfi kriterleri net olarak belirlenmiş bir kariyer yolunu takip etmektedirler. Çalışanlarımızın bir üst kariyer basamağına terfileri için aşağıdaki şartları yerine getirmeleri beklenmektedir:

- CALIGO değerlerine koşulsuz bağlılık,
- Dönemsel performans değerlendirmelerinde başarı,
- İçinde bulunulan pozisyonun tecrübe ve yetkinlik anlamında gereksinimlerini yerine getirme,
- Bir sonraki kariyer basamağında beklenen sorumlulukları üstlenmeye teknik ve mental açıdan hazır olma.