Performans Değerlendirme

CALIGO’da çalışanların tek taraflı değerlendirildiği ve performans notu ile notlandırıldığı bir performans değerlendirme sistemi bulunmamaktadır.

Bunun yerine yılda iki sefer, herkesin çok yönlü olarak birbirine geri bildirimde bulunduğu, kişisel gelişim hedeflerinin geri bildirimler vasıtasıyla özgürce belirlediği bir Geri Bildirim Haftası uygulaması vardır.
Kariyer

CALIGO çalışanları Intern seviyesinden Partner’lığa kadar giden, tüm kademeleri tanımlanmış ve terfi kriterleri net olarak belirlenmiş bir kariyer yolunu takip etmektedirler.

CALIGO çalışanlarının bir üst kariyer basamağına terfileri için değerlendirmeye alınan koşullar şunlardır:

- CALIGO değerlerine bağlılık
- CALIGO danışman profiline ve prensiplerimize uygun yaklaşım sergilemek
- İçinde bulunulan pozisyonun tecrübe ve yetkinlik anlamında gereksinimlerini yerine getirmek, bir sonraki kariyer basamağından beklenen sorumlulukları üstlenmeye iş bilgisi ve teknik birikim açısından hazır olmak
- Sergilediği danışmanlık yetkinlikleri, teknik kabiliyetleri, iş bilgisi ile hem çalışma arkadaşları hem de müşteriler tarafından yeterli bulunmak, takdir görmek, örnek gösterilmek