Sosyal Sorumluluk


Sosyal sorumluluk anlayışımızı ve bu konudaki önceliklerimizi çalışanlarımızın ve yaşadığımız toplumun ihtiyaçlarını, sürdürülebilir gelişmeyi sağlayabilmek için ekonomik, sosyal ve çevresel faydalarını gözeterek, etik ve sorumluluk sahibi yaklaşımlarla belirleriz.

CALIGO çalışanları arasında dil, ırk, inanç, din, mezhep, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz. Farklı düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir biçimde çalışmalarını sağlarız. Çalışanlarımızın kaliteli bir yaşam sürmeleri için sağlıklı, güvenli, günün ekonomik şartlarını ve özel hayat dengesini gözeten bir birliktelik sunmayı amaçlarız.

Toplumsal hayatın gelişimine katkı sağlamak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çaba gösteririz. Özel günleri daha da anlamlı kılmak için çalışanlarımız adına yardım kuruluşlarına bağışta bulunur; Çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları sosyal ve toplumsal faaliyetlerde gönüllü olmaları konusunda teşvik eder ve sosyal sorumluluk alanlarında gösterecekleri başarıyı bireysel gelişim yolunda önemli bir kriter olarak dikkate alırız.