TABLEAU İLE BİRDEN FAZLA METRİĞİN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ

(2 Kasım 2017) Tableau ile yapılan görsel analiz çalışmalarında birden fazla metriğin birlikte aynı anda analiz görselinde bulundurulması ve bunlar arasında kullanıcıların karşılaştırma yapma gereksinimleri olabilir. Bu şekilde birden fazla metriğin görselleştirilmesi durumunda Tableau ile aşağıda da detaylarından bahsedeceğimiz bir çok görsel alternatifi, çok pratik bir şekilde üretmek mümkündür. Elimizde 2000 - 2017 arası yıllara ait ciro, kar ve personel gideri verileri olsun. Ciro metriği ve tarih dimension'ına sırasıyla tıkladığımızda Tableau otomatikman aşağıdaki görseli oluşturacaktır. (Double-Click ile rapor görselleri oluşturma yazımızda, objelerin üzerine çift tıklama ile görsel oluşturulmak istendiğinde Tableau'nun bu talebe nasıl karşılık verdiğinden detaylı olarak bahsetmiştik).
Buraya ikinci bir metrik olan Personel Gideri'i trendini de ekleyerek ciro trendi ile birlikte analiz etmek istiyoruz. Personel gideri objesine çift tıkladığımızda tableau bunu otomatikman bir önceki grafiğin altına ikinci bir grafik olarak ekleyecektir. Marks bölümünde tüm Mark'ların özelliklerini All başlığı altından değiştirebiliyorken, ciro ve personel gideri metriklerine ait mark'ları değiştirmemiz için iki seçenek daha bulunduğunu görüyoruz. All başlığından tüm görsel içerisindeki özellikleri değiştirebileceğimiz gibi, her bir metriğin kendi mark tipini de ayrı ayrı değiştirmek bu şekilde mümkün hale geliyor.
Mark tipleri, boyutları, renkleri, görsel üzerine eklenecek veri etiketleri vs gibi bir çok özelliği her bir grafik için ayrı ayrı değiştirip aşağıdaki gibi farklı grafik görüntüleri elde etmek mümkün. Hatta kar metriğine de tıklayıp, üçüncü bir metrik olarak analizlerimizin içerisine girmesini sağlayabiliriz.
Tableau, metriklere yalnızca çift tıklayarak görsele eklemek istediğimizde, bu verileri ayrı ayrı grafikler içerisinde alt alta sıralama yönünde tercih kullandı. Bu gösterim "Individual Axes" adıyla anılıyor. Individual Axes dışında "Blended Axes" ve "Dual Axes" gibi görsel seçenekler üretmek de mümkündür. Görselleri diğer alternatiflere dönüştürmek için ne yapmak gerekir şimdi buna değinelim. Var olan metriklerle beraber analize eklemek istediğimiz yeni metriği aşağıdaki gibi var olan grafiğin sağına sürükleyip bıraktığımızda Tableau iki metriği aynı grafik üzerinde gösteremeye başlar. Bu görüntüye de "Dual Axes" adı verilir.
Sol tarafta ciro için sağ tarafta da kar metriği için birer ölçek eklendi ve her iki measure üst üste gösterilmeye başlandı. Grafiğin sağında ve solundaki ölçekleri her iki measure için de ortak hale getirmek için, üzerinde sağa tıklayıp Synchronize Axis seçeneğini seçiyoruz.
Tekrar yalnızca ciro'nun ekranda gözüktüğü hale geri dönüyoruz ve mark tipini line olarak değiştiriyoruz. Bu sefer kar metriğini bir öncekinin aksine grafiğin sol tarafına sürüklediğimizde "Blended Axes" görüntüsü elde ediyoruz.