Veri Entegrasyonu ve Yasal Raporlama

Veri Ambarları, organizasyon içerisindeki tüm verinin birleştiği/merkezileştiği bir ortam olduğu (beklendiği) için, operasyonel sistemlerde meydana gelecek olası yapısal değişikliklerin veri ambarlarına etkisi minimum seviyelere indirgenmiş olmalıdır. Bunun çözümü de kaynak bağımsız veri ambarı modellerinin oluşturulmasından geçmektedir.

Çalıştığımız hemen hemen tüm organizasyonlarda gözlemlediğimiz, veri ambarlarının sürekli operasyonel sistem tablolarının taşındığı silolara dönüştüğü ve bir süre sonra yönetilemez hale geldiğidir. Buna paralel olarak operasyonel sistemlerde yapılan altyapı değişiklikleri, veri ambarları üzerinde de devasa maliyetler yaratmaktadır. Veri ambarı modelleri; kaynak bağımsız, sürekli kaynak sistem yapılarının taşındığı değil, sadece kaynak sistemdeki bilginin taşındığı modeller haline getirilmelidir.

Sunum katmanlarındaki Datamart modelleri, tüm rapor ihtiyaçları için mümkün oldukça az IT bağımlılığı oluşturan ve IT tarafından bakıldığında da minimum bakım maliyeti getirecek sadelikte olmalıdır. CALIGO, rapor gereksinimlerinden fiziksel Datamart modellerine dönüşüm süresinde, veri ambarı modelleme konusunda tecrübeli danışmanları ile “Industry Standart” (CLDM, BDW, TDW vb) veri ambarı modellerinin oluşturulması, Yurtiçi ve uluslararası regülasyonlara (TFRS, IFRS, KVKK, GDPR, COBIT, BCBS, MASAK vb) uyum için gereksinim duyulan entegrasyon çözümlerinin inşası, firma bünyesindeki ihtiyaçlar için oluşturulacak in-house veri modellerin çalışılması, sağlık kontrollerinin yapılması, standartlarının ve dokümantasyon yöntemlerinin oluşturulması konularında danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir.