Veri Yönetimi Assessment


Assessment çalışmalarında ilk olarak kurumun yakın/orta ve uzun vadeli beklenti ve ihtiyaçlarını tanımlayarak işe başlıyoruz. Bunu, kaynakların tanımlanması, beklentilerin yönetilmesindeki yeterlilikleri izlemektedir. Genel olarak karşılaştığımız sonuçlar kurumdan kuruma göre değişmekle birlikte alttaki 4 adımda sürece tamamlamaktayız.

Kapsamın Belirlenmesi

Assessment yaklaşımımız birden fazla konu alanını içermektedir. Bir konu alanı üzerinde çalışma yapılabileceği gibi, birden fazla konu alanı üzerinde de yapılabilir.

Assessment Planı

Assessment planının oluşturulması ve duyurulması.

İnceleme ve Görüşme

Assessment konu alanlarıyla ilgili kurum içi doküman ve süreçlerin incelenmesi, anket çalışmaları ve birebir görüşmelerin yapılması.

Sonuç ve Öneriler

Bulgular ve önerilerin bir arada sunulduğu sonuç dokümanının sunulması