VIZ IN TOOLTIP

(27 Ekim 2017) Bir süredir beklediğimiz Viz in Tooltip sonunda 10.5 Beta versiyonu ile geldi. Tooltip, Tableau görselleri üzerine gelindiğinde ortaya çıkan ve rapor kullanıcılarına ekstra veri detayları ve metinler sunarak raporu daha açıklayıcı ve kullanışlı hale getirdiğimiz bir özellik. 10.5 Beta ile artık tooltip içerisinde metinsel ifadeler dışında görsel tasarımlar paylaşmak da mümkün. Nasıl mı? Ülkelerin yıllara göre altın üretim verilerini kullanarak bir örnek üzerinden Viz in Tooltip nasıl yapılır görelim. Elimizdeki veri Ülke Adı, Üretim Yılı ve Üretim Miktarı detaylarını içeriyor. Üretim Miktarı ve Ülke Adı’na tıklayıp, her bir ülke için toplam altın üretim miktarlarının görüntülenmesini sağlayalım.
Daha sonra Show Me’den Filled Map’i seçelim. Marks bölümünde Color üzerinde göreceğimiz Üretim Miktarı measure tipini AVG olarak değiştirip, her bir ülkenin ortalama üretim miktarının harita üzerinde renklendirilerek gösterilmesini sağlayalım.
Tableau kullanıcıya tooltip üzerinde gösterilmek istenebilecek measure ve dimensionları kendisi otomatikman atamış oldu. Örneğin Çin’in üzerine gittiğimizde aşağıdaki gibi Ülke Adı ve Avg Üretim Miktarı bilgilerini görebiliyoruz.
Marks bölümünden tooltip’e tıklayıp tooltip içerisinde gösterilen bilgileri değiştirmek mümkün. Avg Üretim Miktarı yerine Ortalama Üretim Miktarı yazmasını istediğimiz için, tooltip içerisindeki metni değiştirip kaydediyoruz.
Şimdi sıra "Viz in Tooltip" uygulamasına geldi. Haritada renklerle ortalama üretim miktarlarını göstermiş olduk. Şimdi tooltip içerisinde bu ortalama değeri oluşturan her bir yıla ait üretim miktarlarını bar chart şeklinde göstermek istiyoruz. Bunun için yeni bir worksheet açıp, Üretim Miktarı ve Üretim Yılı bilgilerine tıklayıp aşağıdaki bar chart görüntüsünü elde ediyoruz. Haritada herhangi bir ülke üzerine geldiğimizde bu bar chart gösterileceği için, Tableau otomatikman bu iki görseli Ülke Adı’nı da kullanarak ilişkilendirecek, bar chart’a ülke adını da bir filtre olarak gönderecek. Dolayısıyla hazırladığımız bu bar chart’a herhangi bir ülke adı filtresi koymamıza gerek bulunmuyor. İlk Worksheet’i (target) Üretim Harita, ikinci worksheeti (source) Üretim Detay adıyla değiştirip kaydediyoruz.
Üretim Detay görselinin, Üretim Harita’daki tooltip içerisinde gösterilebilmesi için, Üretim Harita worksheetine geri dönüyoruz. Marks bölümünden Tooltip’e tıklayıp, Insert > Sheets > Üretim Detay seçimini yapıyoruz. Böylelikle source ve target sheet’lerimizi ilişkilendirmiş olduk.
Tooltip içerisine aşağıdaki gibi Üretim Detay sheet’inin eklendiğini göreceğiz. Buradaki maxwidth ve maxheight değerlerini değiştirerek, görüntülenecek tooltip penceresinin boyutunu ayarlayabiliyoruz. Tooltip çok büyük görünürse eğer, tekrar Üretim Detay woksheetine dönüp bar chart’ın enini ve boyutunu tutup çekerek küçülterek görseli daha küçük ve kullanışlı hale getirmemiz gerekecek. Üretim Detay worksheetinin boyutlarını biraz küçültüp, Üretim Miktarı measure’ını Marks bölümündeki Color kutucuğuna sürükleyip, bar’ların renklerinin de Üretim miktarına göre değişmesini sağlıyoruz. Yine Üretim Miktarı measure’ını Marks bölümündeki Label kutucuğuna sürükleyip barların üzerinde üretim değerlerinin de yazmasını sağlıyoruz. Böylelikle tooltip içerisinde gözükecek görsel biraz daha açıklayıcı hale geldi.
Artık Viz in Tooltip’imiz hazır. Örneğin haritada Rusya üzerine geldiğimizde, harita üzerinde renklerle ifade ettiğimiz ortalama üretim miktarını oluşturan yıllık üretim miktarları tooltip içerisinde kullanıcıya gösteriliyor.